Sokołów Małopolski

Andrzej Potocki w swej książce zatytułowanej "Żydzi w Podkarpackiem" tak opisuje początki osadnictwa żydowskiego w Sokołowie Małopolskim: "Od 1586 roku obowiązywał tu zakaz osiedlania się Żydów. Jednak w 1680 roku właściciele zezwolili Żydom na osiedlanie się w mieście, kupowanie placów i budowanie domów, co już wcześniej stało się faktem, skoro dwa lata później mieszkało w Sokołowie czterdzieści rodzin żydowskich. W 1765 roku było mieście 754 Żydów. (...) W 1800 roku byli oni właścicielami stu dziesięciu domów w mieście. W połowie XIX wieku działali tu dwaj sławni i otaczani dużym szacunkiem rabini - Meilech Weichselbaum (zmarły w 1853 roku) i Aba Hipler (zmarły w 1871 roku), który był jednocześnie cadykiem i przewodził miejscowej wspólnocie chasydzkiej. (...) W 1900 roku liczebność gminy żydowskiej wzrosła do 2424 osób. W 1904 roku miasto zniszczył ogromny pożar. Ocalało tylko dziesięć domów żydowskich. Większość bogatych Żydów opuściło Sokołów, jednak w 1910 roku nadal pozostawało ich tu 1.485".

Nowy Cmentarz Żydowski

Nowy cmentarz żydowski w Sokołowie Małopolskim (ul. Okulickiego) został założony w 1880 roku. Ostatni pochówek odbył się w 1943 roku. Część cmentarza została w latach 60-tych XX w. zajęta przez stację benzynową.

Na powierzchni 0,58 ha zachowało się 240 nagrobków pochodzących z XIX i XX wieku. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1882 r. i należy do Icchaka Cwiego. Cmentarz jest podzielony na osobne kwatery dla kobiet i mężczyzn.

W maju 2010 r. grupa mieszkańców Sokołowa Małopolskiego wzięła udział w porządkowaniu cmentarza. Akcję zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. W lipcu 2010 r. wolontariusze powrócili na cmentarz i przeprowadzono wycinkę drzew porastających teren nekropolii.

W czerwcu 2013 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego budowała ogrodzenie na cmentarzu.

Stary Cmentarz Żydowski

Stary cmentarz żydowski w Sokołowie Małopolskim(ul. Kochanowskiego) został założony w 1687 r. Ostatni pochówek odbył się tutaj w 1853 r. Cmentarz został zdewastowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Po wojnie władze lokalne wydały zgodę, aby na terenie cmentarza wybudowano magazyny.

Na zachowanym skrawku cmentarza odbudowano ohel rabina Meilecha Weichselbauma i cadyka Aby Hipplera.

Zdjęcia